Het bestuur van de VMER-Randwijck stelt zich tot doel de leefbaarheid van de omgeving waar mogelijk te verbeteren. Onze taken behelsen het onderhoud van het centrale parkeergebied, onderhoud van toegangspaden en het verlicht houden van de gangetjes.

Doel:
  • Het behartigen van de belangen van de leden inzake hun bij koopakte vastgelegd Mandelig eigendom van het binnenterrein (inclusief buurpaden en brandgangen), omsloten door de straten Dopplerdomein. Plantijndomein, Bellomontedomein, Leuvenlaan in Randwijck Maastricht.

De vereniging doet dit door:
  • Het verstrekken van informatie aan leden en toekomstige leden
  • Het opstellen van een onderhoudsplan
  • Opdrachtverlening aan derden met betrekking tot onderhoud
  • Fondsvorming voor uitgaven gerelateerd aan het groot onderhoud
  • Het optreden als vertegenwoordiger naar buiten m.b.t. aangelegenheden inz. het onderhoud en beheer van het bovengenoemde binnenterrein.
  • Schoonmaken van de putten op het binnenterrein en de gangpaden
  • Bijhouden en up to date houden van de web site tbv delen van informatie met de buurtbewoners
Over ons image