Statuten

 In de statuten staat onder andere beschreven wat de rechten en plichten van de leden zijn, hoe we omgaan met niet-leden en hoe vaak het bestuur bij elkaar komt. 

De statuten uit 1997:

VMER Statuten 1997.pdf

De voorgestelde statuten van 2020:

VMER Statuten 2020.pdf