• Datum: 26.05.2020. 19:30
  • Locatie Plantijndomein, Maastricht, Nederland (Kaart)

Gesloten

Beschrijving

Agendapunten bestuursvergadering dinsdag 26 mei om 19:30 uur.

    Nabespreking concept notulen bestuursvergadering 12 mei. (acties etc)

    Schoonmaak binnenterrein 29 mei, deze misschien verplaatsen? 

    Nieuwsbrief buurtbewoners Betty & Andries.

    Bespreken Wettekst artikel 65, acties Andries

    Aanschaffen materiaal voor John en Renè

    Uitnodigingsbrief Leuvenlaan 69/71 reactie bewoners?

    Nieuw contract Rions ontvangen, goedkeuring bestuursleden.

    Stroomvergoeding buurtbewoners

    De volgende nieuwsbrief, wat willen we vermelden. Sli.do?

    Volgende bestuursvergadering plannen en rondvraag.