• Datum:02.12.2021. 19:30
  • Locatie Bernard Lievegoed school Randwijck (Kaart)

Sorry, registratie is beëindigd.

Beschrijving

Beste Bewoners,


Het bestuur van de VMER wil u graag uitnodigen voor de ledenvergadering op

donderdag 2 december, in de Bernard Lievegoedschool, Leuvenlaan 35 om 19.30 uur .

In de nieuwsbrief van oktober zijn de drie mogelijke opties voor een slagboom met prijsopgave aan u voorgelegd. Tijdens de ledenvergadering van 2 december 2021 zullenwe deze opties nogmaals kort toelichten. Ook is het mogelijk om vragen te stellen. Vervolgens zullen we gaan we stemmen.

U kunt zich aanmelden voor deze avond via onze website. Is het niet mogelijk om te komen stemmen kunt u bijgevoegd stembiljet voor 2 december 18.00 uur in de brievenbus deponeren op Plantijndomein 14.


Graag willen we ons ook tijdens deze avond aan de corona maatregelen houden dus;

• Bij binnenkomst handen desinfecteren

• Mondkapje verplicht

• 1,5 meter afstand houden

Het bestuur hoopt dat er zo veel mogelijk bewoners aanwezig zullen zijn op deze avond.


Met vriendelijke groet,

Bestuur VMER Randwijck

=======================================================================

                                                            STEMBILJET

Naam:

Adres:

Handtekening:

 

Kiest voor kruis aan wat van toepassing is: 

Optie 1: Tag en GSM

De aanschafskosten voor de installatie met 76 Tags zijn €8315. Wil een huishouden een extra Tag, dan komt er voor dat huishouden €12.,50 bij.

Voordeel is dat het minder kost en dat je naast de Tag ook de eigen telefoon kunt gebruiken om toegang te krijgen én te verlenen.

Nadeel is dat er nog steeds onbeperkt toegang tot het binnenterrein mogelijk is. En bij gebruik van de Tag, toch het raam open moet. Een mogelijk nadeel kan zijn, wanneer je de telefoon vergeet of deze het niet doet. Dan gaat de slagboom dus niet open.


Optie 2: Alleen de GSM

Aanschaf van de installatie is nu €7006. Hier gelden dezelfde voor- en nadelen als bij optie 1 met als extra nadeel dat wanneer men geen GSM heeft of deze geen bereik heeft, er geen toegang wordt verleend door het systeem.


Optie 3: Kentekenherkenning

Uitgangspunt is maximaal 2 kentekens per huishouden. Dit is nodig omdat wanneer je de auto in je garage wilt parkeren, je toch toegang moet hebben tot het binnenterrein.

Wanneer er door derden toegang nodig is, kan een kenteken voor een bepaalde periode worden toegevoegd. Denk hierbij aan RIONS of wanneer u bijvoorbeeld een verbouwing laat uitvoeren.


Stembiljet kunt u deponeren in brievenbus Plantijndonein 14.